2.03.2009

Eleccións ó Parlamento de Galicia.


Bueno, comezo unha nova serie de actualizacións nas que intentarei poñer o meu propio toque persoal no análise da próxima campaña electoral das eleccións autonómicas 2009.
Pero antes de nada convén facer un repaso do que nos espera:
O día 13 de febreiro comeza oficialmente a campaña electoral, e termina o 27 de febreiro. Iso significa que teremos 14 días de anuncios en TV, actos en polideportivos e auditorios, coches anuncio, carteis, etc…
Nestas eleccións non se elixe presidente, tal como parece ser. Eliximos ós parlamentarios da nosa Comunidade Autónoma, os que elixirán ó presidente. Sen embargo, os partidos participantes xa teñen de antemán o candidato á presidencia da Xunta. Estes son:
- Polo Bloque Nacionalista Galego, Anxo Quíntana. Actual vicepresidente da Xunta.
- Polo PSdG-PSOE, Emilio Pérez Touriño. Actual Presidente.
- Polo PP, Alberto Núñez Feijó.
Pois ben, este análises procurará ser obxetivo, ameno e comprensible. Veremos as distintas páxinas webs dos partidos e candidatos, así como dos partidos minoritarios, tamén intentaremos facer chegar unha cuestión a cada un dos partidos para ver quen contesta y quen non e en canto tempo…
Bueno, pois un saúdo, e xa me iredes dando as vosas opinións.


Bueno, comiezo una nueva serie de actualizaciones en las que intentaré poner mi propio toque personaal en el análisis de la próxima campaña electoral de las elecciones autonómicas 2009.
Pero antes de nada conviene hacer un repaso de lo que nos espera:
El día 13 de febrero comieza oficialmente la campaña electoral, y termina el 27 de febrero. Eso significa que tendremos 14 días de anuncios en TV, actos en polideportivos y auditorios, coches anuncio, carteles, etc…
En estas elecciones no se elige presidente, tal como parece ser. Elegimos a los parlamentarios de nuestra Comunidad Autónoma, los que elegirán al presidente. Sin embargo, los partidos participantes ya tienen de antemano el candidato a la presidencia de la Xunta. Estos son:
- Por el Bloque Nacionalista Galego, Anxo Quíntana. Actual vicepresidente de la Xunta.
- Por el PSdG-PSOE, Emilio Pérez Touriño. Actual Presidente.
- Por el PP, Alberto Núñez Feijó.
Pues bien, este análisis procurará ser objetivo, ameno y comprensible. Veremos las distintas páginas webs de los partidos y candidatos, así como de los partidos minoritarios, también intentaremos hacer llegar una cuestión a cada uno de los partidos para ver quien contesta y quien non y en cuanto tiempo…
Bueno, pues un saludo, y ya me ireis dando vuestras opiniones.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Esta web apoia á iniciativa dun dominio galego propio (.gal) en Internet