3.04.2010

No senso máis pexorativo*By http://www.seioque.com

O outro día, esta mociña, interpelada polo señor Gabilondo (o xornalista, non o ministro) veu dicir algo como que "Zapatero es gallego en el sentido más peyorativo del término"... GUAU! e "Rajoy es gallego"... GUAU GUAU!!
Despois de soltar tales bufadas, a mociña debeu quedar como se botara un peido que levara aguantando unha semana, vamos, o que se di descansada...
Todo o mundo alporizouse e rasgouse as vestiduras, inclusive aqueles que levan un tempo dicindo que falar galego só serve para falar cas vacas... meus pobres... Ben, non todo o mundo se enfadou por isto, Rajoy enfadouse porque leva moito tempo querendo disimular as suas orixes como para que veña esta mociña a recordarllas a todo o Estado Español...
Pero indo máis aló, que querería dicir Rosiña do corazonhe con semellantes afirmacións kantianas, cartesianas e hobbesianas...? Recurramos ónde se atopan os significados das palabras no glorioso idioma español-castelán: o dicionario de la RAE
gallego, ga.
1. adj. Natural de Galicia. U. t. c. s.
2. adj. Perteneciente o relativo a esta comunidad autónoma de España.
3. adj. En Castilla, se dice del viento cauro o noroeste, que viene de la parte de Galicia. U. t. c. s.
4. adj. Ant., Arg., Col. y Ur. Dicho de una persona: Nacida en España o de ascendencia española. U. t. c. s.
5. adj. C. Rica. tonto (‖ falto de entendimiento o razón).
6. adj. El Salv. tartamudo.
7. m. Lengua de los gallegos.
8. m. C. Rica y Nic. Especie de lagartija crestada que vive en las orillas de los ríos y nada con mucha rapidez.
9. m. C. Rica. libélula.
10. m. Cuba y P. Rico. Ave palmípeda de plumaje ceniciento, rabadilla, vientre y cola blancos, patas, pico y párpados rojizos.
11. m. Cuba. En un ingenio, dispositivo que aplana y nivela la caña antes de ser molida.
Ben, tendo en conta que según as normas morfosintácticas da lingua castelá o que Rosiña do Corazonhe usa é un adxectivo, pois é unha cualidade dunha persoa ou cousa (neste caso ZP), poderemos desvotar as acepcions que van do número 7 ó 11, por ser sustantivos.
Dos que nos quedan, a primeira, a segunda e a terceira acepción non teñen connotacións pexorativas, polo tanto só nos quedan a cuarta, a quinta e a sexta...
A quinta e a sexta son usados nada máis que en un país cada un, e a cuarta en 3 paises e unha zona xeográfica, polo que, atendendo a sua extensión, Rosiña do Corazonhe quixo dicir que o significado pexorativo de galego é español!!
Xa sei, dirán: Que español no tiene significado peyorativo, nacionata de merda!
Ó igual que galego só é pexorativo en dous paises de latinoamerica, os cales non foron nin a orixe nin o destino da entrevista, e non aquí, podemos afirmar que español sí que é pexorativo en algúns recantos de Europa. No chamado BENELUX, o Home do saco non leva ós nenos malos, é "o Español" quen o fai... e que hai máis pexorativo que un raptor de meniños? Nada señores, nada hai...
Tamén hai quen dirá: Nacionata de merda! Rosa Díez, nuestra Duce-Caudilla se refería al significado de que "no se sabe si se sube o se baja"...
Ben, outro problema. Nos significados arriba recollidos (vid) non aparece por ningures acepcións como "indeciso", "vacilante", "confuso", "inseguro", polo que na língua castelá non existe tal palabra con tal significado, e dubido moito que Rosiña pasara a falar outro idioma involuntariamente na entrevista... pero todo pode ser...
No fondo, estas declaracións, e as de aqueles que as xustifican están facendo máis polo nacionalismo galego que Castelao, Bóveda e Brañas xuntos a eito!
Por favor, que ninguén faga calar a esta rapariga! que cada vez que fala, un galego faise nacionata...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Esta web apoia á iniciativa dun dominio galego propio (.gal) en Internet